Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Til ungdommen" – diktet som trøsta oss etter 22. juli

Diktet "Til ungdommen" av Nordahl Grieg ble skrevet før andre verdenskrig. Etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 ble diktet Norges nasjonale trøstesang. Hva er det ved teksten som gjør at den er like aktuell i 2011 som i 1936?
Store mengder blomster og lys i ulike farger er samla på bakken. Mange mennesker står rundt. Noen holder på med å tenne lys i blomsterhavet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: "Til ungdommen" framført av Dagny

 1. Lytt til Dagnys framføring av diktet "Til ungdommen" på NRK (fra 48:32). Det ble framført ved minnegudstjenesten 10 år etter terrortragedien 22. juli 2011.

 2. Skriv ned etter å ha lytta:

 • Hvilke følelser synes du framføringa formidler?

 • Hva er førsteinntrykket ditt av teksten? Hva handler diktet egentlig om?

 • Hvorfor tror du nettopp denne teksten ble nasjonens trøst etter 22. juli?

Del 2: "Til ungdommen" opplest av Jack Fjeldstad

Lytt til opplesninga av Jack Fjeldstad fra 1949 (under). Skriv mens du lytter:

 1. Hvilke følelser og stemninger mener du denne opplesninga formidler?

 2. Fikk denne opplesninga deg til å oppfatte innhold og tema i diktet annerledes enn da Dagny framførte sin versjon? I så fall – hvorfor?

 3. Hva mener du er tema og budskap i diktet?

 4. Sammenlikn svara dine med svara til en annen elev i klassen.

Del 3: Kontekst: mellomkrigstida

Nordahl Grieg var kommunist og en sterk motstander av fascismen. Det var denne ideologiens frammarsj på 30-tallet som inspirerte ham til å skrive diktet "Til ungdommen".

Benito Mussolini og Adolf Hitler passerer barn som gir nazi-hilsen i Berlin, 2. juli 1940. Foto.

Diskuter i grupper

Hva vet dere om

 • fascisme

 • Hitlers maktovertakelse

 • Mussolinis maktovertakelse

 • Franco og den spanske borgerkrigen

Jobb aleine

Var det noen av punkta dere visste lite om? Les i de to kildene under for å få bedre kunnskap om den konteksten Griegs dikt kom ut i:

Filer

Del 4: I dybden på diktet

Relatert innhold

Ha teksten til "Til ungdommen" foran deg. Nå skal du gå i dybden på diktet for å gjøre deg opp ei mening om hva som er budskapet i diktet, og hvordan Nordahl Grieg formidler dette budskapet.

Tema og budskap

 1. Les diktet nok en gang og formuler det du mener er tema og budskap.

 2. Diskuter det du har skrevet med en annen elev og sjekk om dere er enige.

 3. Strek under verselinjer som du mener særlig godt får fram budskapet i teksten.

 4. Diskuter med en medelev hva konteksten diktet kom ut i kan ha å si for tema og budskap i diktet.

Virkemidler

 1. Diskuter dette spørsmålet med en medelev: Det er en kontrast mellom budskapet og ordbruken i diktet. Hvordan da?

 2. Hvilke andre virkemidler synes du framhever budskapet? Prøv å markere verselinjer og bruke fagbegreper når du svarer.

Litt hjelp på veien?

Her er noen fagbegreper som kan være aktuelle å bruke som svar på oppgaven om virkemidler:

 • verdiladde ord

 • direkte henvendelse

 • enderim

 • fast rytme

 • bokstavrim

Del 5: Kontekst

Diskuter i grupper: Hvorfor tror dere nettopp dette diktet ble sunget etter 22. juli? Dere bør komme inn på

 • Anders Behring Breiviks ideologi

 • hvem som var ofrene for terroren

 • hvilke tradisjoner teksten "Til ungdommen" hadde for AUF på Utøya

Hvis dere merker at dere har lite kunnskaper om noen av spørsmåla, kan dere lese kildene under:

Del 6: Skriv et avsnitt der du sammenlikner et virkemiddel i dikta

Nå skal du øve deg på å skrive et sammenlikningsavsnitt. Oppgava lyder slik:

 • Skriv et avsnitt der du sammenlikner bruken av verdiladde ord i "Til ungdommen" og "Du må ikke sove".

Bruk presentasjonen under som hjelp til å skrive avsnittet. Her finner du både modelltekst og tips.

Relatert innhold

Kampdikta på 30- og 40-tallet hadde fast rim og rytme. De advarte mot fascismen og skulle motivere mot nazistene.

Hvordan kan dikt være trøst? Et eksempel på dikt som trøst er "Til ungdommen" skrevet av Nordahl Grieg.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.11.2021

Læringsressurser

Realistisk litteratur i Norge 1900–1945