Hopp til innhold

Teknologi og produksjon (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel produsert av NDLA, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Lyd 2

I dette hovedemnet lærer du mer om ulike lydsjangrer som reportasje, radiodokumentar, reklame og podkast. Du finner også læringsressurser om dramaturgi, virkemiddelbruk og redigering. Målet er å gjøre deg bedre rustet til å planlegge lydproduksjoner og gjøre gode opptak.

Produser lyd

I dette emnet lærer du mer om lydproduksjon, blant annet om stemmebruk, intervjuteknikk, fortelleteknikk og lydsjangrer.

Læringsressurser

Produser lyd