Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor ble det verdenskrig i 1914?

I denne oppgaven skal du drøfte årsakene til første verdenskrig og hvem som hadde skylden for at krigen brøt ut i 1914.
De fire statslederne på bildet har alle uniformer med mange ordener og utmerkelser, alle har velfriserte barter, og to av dem har også skjegg. Sultanen har en fes på hodet. På bildet står det på tysk: "Freue Verbündete!". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Bruk NDLA-artikkelen Bakgrunnen for første verdenskrig for å finne svar på spørsmålene.

 1. Hvilke bakenforliggende årsaker mener du var viktigst for å forklare at det ble krig i 1914?

 2. Tyskland og sentralmaktene fikk skylden for krigsutbruddet i 1914. I hvilke grad mener du dette var riktig?

 3. Drøft hva som kunne vært gjort for å unngå at det ble krig i 1914.

Oppgave 2

Nedenfor er det fire korte filmer der professor Stein Ugelvik Larsen tar for seg ulike temaer som berører verdenskrigene. Se filmene og svar på spørsmålene.

Film 1: Spør historikeren - historikernes syn på årsakene til første verdenskrig

Spørsmål til film 1:

 1. Hvordan har ulike historikere forklart årsakene til første verdenskrig?

 2. Hvorfor tror du det finnes ulike forklaringer fra tyske og ikke-tyske historikere?

Film 2: Spør historikeren - prinsippet om maktbalanse

Spørsmål til film 2:

 1. Hva mener historiker Stein Ugelvik Larsen når han sier at prinsippet om maktbalanse er en forklaring på verdenskrigene?

 2. Finnes det en form for maktbalanse i verden i dag?

Film 3: Spør historikeren - logistikken bak krigsutbruddet

Spørsmål til film 3:

 1. På hvilken måte kan logistikken bak krigføringen være en forklaring på at det blir krig?

 2. I hvilken grad er du enig eller uenig i denne forklaringen?

Film 4: Spør historikeren - årsakene til verdenskrigene

Spørsmål til film 4:

 1. Historikerne er ikke alltid enige om hvorfor noe har skjedd. Hvorfor er ikke alle enige om hva som var årsakene til at en verdenskrig startet?

 2. Hvorfor har synet på årsakene til krigene endret seg?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik. Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
Sist faglig oppdatert 19.02.2022

Læringsressurser

Første verdenskrig