Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Versaillestraktaten. Hva skjedde egentlig?

Fredsoppgjøret etter første verdenskrig har i ettertid blitt kritisert, og resultatet la opp til ny verdenskrig noen tiår senere. Utforsk motivene til de ulike partene, og vurder konsekvensene av fredsoppgjøret ved bruk av puslespillmetoden.
Fire menn med grått hår, kledd i mørke dresser. De står på en trapp med ei åpen dør i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Fredskonferansen i Paris var dominert av "de fire store", altså statsministerne fra Storbritannia, Frankrike og Italia, samt den amerikanske presidenten. I denne oppgaven skal dere sette dere inn i hvilke utgangspunkt de ulike statslederne hadde før og under fredskonferansen. Deretter skal dere drøfte ulike spørsmål til fredsoppgjøret.

Oppgaven skal løses ved å bruke puslespillmetoden, eller jigsaw-metoden. Du kan lese mer om jigsaw-metoden her. Hele opplegget tar cirka 90 minutter.

Les artikkelen Fredsoppgjøret i Versailles før dere begynner.

Forberedelser

 • Del dere inn i basisgrupper på fem elever. Hvis det ikke går opp, kan dere ha seks elever på noen av gruppene. Da må to elever på disse gruppene jobbe med samme tema.

 • Fordel temaene under på medlemmene i gruppa. Gruppemedlemmene skal nå bli eksperter på hvert sitt tema.

Ekspert 1: USA og Woodrow Wilson

Finn ut:

 • Hvem var Woodrow Wilson?

 • Hva handlet Wilsons 14 punkter om?

 • Hva mente USA var viktigst å gjøre i fredsoppgjøret?

Tips:

Følgende kilder fra NDLA kan brukes, gjerne sammen med andre kilder, for finne ut mer om fredsoppgjøret.

Ekspert 2: Frankrike og Clemenceau

Finn ut:

 • Hvem var Georges Clemenceau?

 • Hva mente Frankrike om Tyskland etter krigen?

 • Hvilke krav vant Frankrike fram med i forhandlingene?

Tips:

Følgende kilder fra NDLA kan brukes, gjerne sammen med andre kilder, for finne ut mer om fredsoppgjøret.

Ekspert 3: Storbritannia og George

Finn ut:

 • Hvem var David Lloyd George?

 • Hva var Storbritannias standpunkt før freden i Paris?

 • På hvilken måte endret Storbritannia mening underveis?

Tips:

Følgende kilder fra NDLA kan brukes, gjerne sammen med andre kilder, for finne ut mer om fredsoppgjøret.

Ekspert 4: Italia og Orlando

Finn ut:

 • Hvem var Vittorio Emanuele Orlando?

 • Hva ønsket Italia å få ut av fredsforhandlingene?

 • I hvilken grad ble ønskene til Italia oppfylt?

Tips:

Følgende kilder fra NDLA kan brukes, gjerne sammen med andre kilder, for finne ut mer om fredsoppgjøret.

Ekspert 5: Tyskland

Finn ut:

 • Hvordan ble første verdenskrig avsluttet?

 • Hvordan så de tyske lederne for seg at fredsforhandlingene skulle ende?

 • Hva ble resultatet for Tyskland?

Tips:

Følgende kilder fra NDLA kan brukes, gjerne sammen med andre kilder, for finne ut mer om fredsoppgjøret.

Individuelt arbeid

Jobb individuelt i 15–20 minutter. Fordyp deg i temaet ditt, og svar på spørsmålene.

Ekspertgrupper

Sett dere sammen i ekspertgrupper og jobb sammen i 10 minutter. De som har fordypet seg i samme tema, skal nå sitte sammen. Del det dere har funnet ut. Hjelp hverandre til å forstå og bli enige om hva som er viktigst. Forbered dere på hvordan deres tema skal presenteres for basisgruppa.

Deling og diskusjon

Sett dere tilbake i basisgruppene, og presenter for hverandre det dere har funnet ut. Presenter i riktig rekkefølge. Hver ekspert får 3–4 minutter til å presentere svar på sine spørsmål.

 • Når alle er ferdige med presentasjonene, skal dere oppsummere hovedtrekkene i fredsoppgjøret. Hva ble resultatet for Tyskland?

Deretter skal dere diskutere følgende spørsmål i basisgruppa:

 1. Hvem var vinnerne og taperne etter fredsoppgjøret?

 2. I hvilken grad ble Wilsons 14 punkter fulgt i fredsoppgjøret?

 3. Hvordan påvirket prinsippet om nasjonens selvbestemmelsesrett europakartet etter første verdenskrig?

 4. Seierherrene handlet etter hva de mente var riktig i 1919. Sett med nåtidens øyne, burde seierherrene gjort noe annerledes? I så fall hva?

 5. I hvilken grad har første verdenskrig og fredsoppgjøret hatt betydning helt fram til i dag?

 6. Til slutt: Snakk sammen i basisgruppa.

 1. Hver basisgruppe skal skrive ned to ting dere har lært om fredsoppgjøret etter å ha jobbet med puslespillmetoden.

 2. Vurder din egen innsats i basis- og ekspertgrupper med lav, middels eller høy måloppnåelse. Hva kunne du gjort annerledes?

Oppsummer i klassen hvis dere får tid.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 25.01.2022

Læringsressurser

Første verdenskrig