Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om interessekonflikter

I disse oppgavene skal du jobbe med eksempler på interessekonflikter og lage din egen definisjon av ordet.

LK20
Flyfoto av et boligfelt som ikke ligger så langt fra havet. I bakgrunnen er det landbruksområder til venstre og mer tettbygde strøk til høyre. Foto.

Kan boligbygging i strandsonen være en potensiell interessekonflikt?

Oppgave 1: Er dette interessekonflikter?

 1. Avgjør om situasjonene under er eksempler på interessekonflikter, og forklar hvorfor.

  • bygge et hus på en lekeplass som ikke brukes lenger

  • hogge skog for å produsere biodrivstoff

  • utvinne olje i Lofoten

  • lage et kart over et område

  • kjøre opp skispor på bilveien inn til hytta

  • bruke solceller for å produsere strøm

  • kjøpe hagemøbler lagd av trevirke fra regnskog

  • legge en vei gjennom et område der en sjelden sommerfugl har leveområdet sitt

 2. Er det noen av eksemplene som har parter som ikke har en egen stemme? Hvordan får man fram saken til dem som ikke har en stemme?

 3. Det finnes en rekke organisasjoner som kan fremme saken til grupper som ikke kan delta i samfunnsdebatten selv.
  Finn eksempler på organisasjoner som taler saken for disse gruppene:

 • barn

 • dyr og planter

 • kommende generasjoner

Oppgave 2: Dagsaktuelle interessekonflikter

Finn eksempler på interessekonflikter som er aktuelle i nyhetsbildet.

 • Hvorfor er dette interessekonflikter?

 • Hva går konflikten ut på?

 • Hvem er partene i saken?

Oppgave 3: Lag en definisjon av ordet «interessekonflikt»

Se filmen om definisjoner.

 1. Hva kjennetegner en god definisjon?

 2. Bruk dette til å lage en definisjon av ordet interessekonflikt.

Sist oppdatert 22.06.2021
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!