Hopp til innhold

Fagartikkel

Interessekonflikter

En interessekonflikt kan oppstå når vi har ulike meninger om hvordan vi skal bruke en ressurs eller et område. Konflikten kan dreie som om lokale forhold, eller den kan oppstå på tvers av landegrenser.

LK20
Mann som hogger ned epletrær mens barn plukker epler. Illustrasjon.

Motstridende interesser mellom land og folk

Når det oppstår motstridende interesser mellom mennesker som lever i ulike deler av verden, har vi det vi kaller en global interessekonflikt.

Noen interessekonflikter er lette å få øye på fordi de skaper sterke reaksjoner hos partene, slik som i debatten mellom sau på beite og hvor stor ulvebestand vi skal ha, hvor temperaturen ofte er veldig høy.

Vi må allikevel ikke glemme de sakene der det ikke ropes så høyt, og der en av partene ikke har en tydelig stemme. Den stille parten kan være dyr og planter, små barn og kommende generasjoner. Det er heller ikke sikkert at situasjonen oppfattes som en interessekonflikt der og da. Det kan være fordi vi ikke er klare over hvordan vi blir påvirket av det noen andre foretar seg.

Interessekonflikter kan også oppstå når en person eller aktør har ulike roller som har motstridende interesser. En politiker som skal avgjøre om kommunen skal tillate utbygging av en vei, og som også er grunneier i det området der veien skal gå, står i en interessekonflikt.

Hvis hen er sterkt imot veibygginga fordi det påvirker hen som grunneier, kan det hende vedkommende ikke tar riktig avgjørelse på vegne av kommunens innbyggere. Politikeren har en egeninteresse i hvordan saken blir avgjort.

Gi alle en stemme

Det er politikernes oppgave å ta avgjørelser der flere sider av en sak veies opp mot hverandre. Lovverket kan til en viss grad tale saken for de uten en stemme. Det kan for eksempel være når det står mellom økonomiske interesser på den ene siden og en trua planteart på den andre siden.

Når konsekvensene av valgene ikke kommer i vår levetid, så viser det seg at det er lett å gå for en løsning som gir kortsiktig økonomisk gevinst. Prisen er det kanskje noen andre som må betale?

Sist oppdatert 18.02.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!