Hopp til innhold

Film og filmklipp

Belysning og universell utforming

Lys kan være med på å skape trygghet og framkommelighet. Det er viktig at offentlige bygg er tilgjengelige uten å diskriminere noen brukere. Universell utforming sikrer at alle skal kunne bruke uteområder og bygninger på en likeverdig måte.

Sist faglig oppdatert 25.05.2021
Skrevet av Inger Gilje Sporaland
Rettighetshaver: Lyskultur

Læringsressurser

Lys og belysning i interiørfaget

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter