Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bokbretting og form

God formforståelse er viktig i alle håndverksyrker. Alle former uttrykker noe, og vi bruker sansene når vi vurderer estetiske uttrykk som harmoni, skjønnhet og balanse. I denne oppgaven skal du bruke kasserte bøker som utgangspunkt. Brett sidene i boka slik at den får ei ny form.
Brettet bok. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

  1. Du trenger ei eller flere kasserte bøker.

  2. Det finnes ulike teknikker innen bokbretting som du kan bruke for å skape tredimensjonal form. Søk på "book art", og følg ei oppskrift. Bruk gjerne ei bok til å teste ut forskjellige teknikker.

  3. Dokumenter prosessen fra start til ferdig produkt. Presenter ved hjelp av bilder og fagord i en digital fortelling.

  4. Vil du utfordre deg selv, kan du også lage et eget design. Da dokumenterer du framgangsmåten steg for steg som ei oppskrift.

Trekant, kvadrat, sirkel, rektangel, rombe, trapes, parallellogram, oval, kube, kule, tetraeder, pyramide, prisme, halvkule, sylinder og kjegle. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva som vektlegges i oppgaven

Formforståelse

Ei brettet bok som henger fra taket. Foto.

Evnen din til å se og vurdere form påvirker kvaliteten på arbeidet ditt. I denne oppgaven skaper du tredimensjonal form med utgangspunkt i ei bok. Du skal altså skape ei form som har utstrekning både i lengde, bredde og høyde.

Tre brettede bøker og farget kartong som danner ei form som illustrerer en rakett. Foto.

Nøyaktig arbeid

Nøyaktighet, utholdenhet og tålmodighet er viktige egenskaper i arbeidslivet. I denne oppgaven trener du opp disse egenskapene. Forma du lager, skal være godt utformet og laget med nøyaktighet.

Formuttrykk

Bok som er brettet til vase, og flere roser brettet i papir. Foto.

Form påvirker oss. Farge oppleves med øynene, men vi vil gjerne både se og ta på ei form. Alle former uttrykker noe. Vi snakker om formspråk eller formuttrykk når vi beskriver hvordan former ser ut. Når vi vurderer estetiske uttrykk som harmoni, skjønnhet og balanse, bruker vi sansene våre.

Estetisk kvalitet

Både form og farge påvirkes av trender. Ofte er markedsføring like viktig som produktet, men det finnes design som er like populært i dag som da produktet kom på markedet. God estetisk kvalitet opplever vi som vakkert gjennom sansene våre.

Dokumenter prosessen med tekst, bilder, film og lyd

Digital fortelling er en kort (2–5 minutter) multimediefortelling, og den består vanligvis av et lydspor (som oftest er det lest inn av fortelleren selv), tekst, illustrerende bilder (bruk egne bilder) og noen ganger illustrasjoner, tegninger, animasjoner og/eller video.

Du skal bruke fagord når du dokumenterer. Bruk gjerne skriveverktøyet til å skape en god oppbygging av innholdet.

Skriveramme

skriveramme

Tittel, navn og produktfoto

Innledning

Beskriv med egne ord hva oppgaven går ut på.

Hoveddel

Her dokumenterer du prosessen din, fra idé til ferdig produkt. Husk foto og fagord.

Beskriv formuttrykk

Hvilken grunnform valgte du å ta utgangspunkt i, og hvorfor valgte du denne forma?

Er forma addert eller subtrahert?

Er forma geometrisk eller organisk?

Er uttrykket forenklet, stilisert eller abstrahert?

Er forma lett eller tung, åpen eller lukket?

Har du jobbet med ei dynamisk eller statisk form?

Teknikk

Dersom du laget ditt eget design, hvordan jobbet du med idéutvikling?

Hvilke teknikker brukte du?

Forklar hvorfor du brukte de teknikkene.

Materialer

Hvilket materiale jobbet du med?

På hvilken måte er dette materialet bærekraftig?

Hvorfor er det bra for miljøet med gjenbruk?

Håndverk og kvalitet

Vurder de estetiske kvalitetene ved produktet ditt.

Er forma godt utformet, og er den god å se på? Hvorfor er den det?

Har du jobbet nøyaktig? Hvordan er håndverket utført?

Avslutning

Arbeidsprosess

Gjorde du noen erfaringer underveis som gjorde at du måtte endre planen din? Det kan for eksempel være endringer i framgangsmåte, teknikk eller måten du utførte håndverket på.

Vurder arbeidet ditt

Hvordan ble produktet ditt i forhold til idéen din?

Hvordan har du utført arbeidet?

Hva er grunnen til at du er fornøyd eller ikke fornøyd med produktet ditt?

Hva kunne du gjort annerledes i arbeidet med produktet ditt?

Hva er grunnen til at du ble ferdig med alt innen fristen?

Hva har du lært i denne prosessen?

Filer

Relatert innhold

Vi snakker om formspråk eller formuttrykk når vi beskriver hvordan former ser ut. Her skal vi se på fagbegreper innen to- og tredimensjonal form.

I håndverksfag kan du bli bedt om å vurdere estetisk uttrykk. Men hva betyr egentlig det?

CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 12.06.2022

Læringsressurser

Formuttrykk