Hopp til innhold

Fagstoff

Analyse i historiefaget

Når man skal analysere og sammenligne samfunnsforhold, årsaker eller konsekvenser i historiefaget, kan det være nyttig med noen kategorier. Her får du en oversikt.
Bygging av vikingskip. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det finnes ulike modeller som man kan bruke når man skal analysere historiske forhold. Det er vanlig å dele inn i sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold. Denne modellen kalles gjerne SPØK. Noen legger også til teknologiske forhold og kaller modellen for SPØKT. Vi velger i tillegg å inkludere naturlige forhold, og hvis du vil ha en huskeregel, må du gjerne kalle denne modellen for PØNSKT.

Her er en oversikt over spørsmål du kan stille deg når du skal analysere et historisk samfunn. De samme kategoriene kan brukes til å dele inn i ulike årsaker og konsekvenser.

Politiske forhold

 • Hvem har makt til å vedta lover og regler, og til å fordele goder, plikter og rettigheter?
 • Hvordan blir samfunnet styrt?
 • Hvor mye frihet har ulike samfunnsgrupper?
 • Hvor mye politisk innflytelse har ulike samfunnsgrupper?
 • Er det konflikter internt eller med andre samfunn?

Økonomiske forhold

 • Hvordan skaffer man seg mat?
 • Hvordan utnytter man naturressursene?
 • Hvordan er ressursene fordelt?
 • Hvilke næringsveier er viktige?
 • Hvordan drives handel?

Naturlige forhold

 • Hvilke naturressurser finnes?
 • Hvordan påvirker landskapet samfunnet?
 • Hvilken betydning har klimaet og været?
 • Hvilken betydning har naturkatastrofer?

Sosiale forhold

 • Hvordan lever mennesker sammen i samfunnet?
 • Er samfunnet delt i ulike grupper?
 • Har gruppene ulike rettigheter og plikter?
 • Hvordan er levekårene for de ulike gruppene?
 • Hvilke kjønnsroller finnes?
 • Hvordan er befolkningsutviklingen?

Kulturelle forhold

 • Hvilke religioner, livssyn og skikker dominerer samfunnet?
 • Hvilke verdier og idealer er viktige?
 • Hvordan er synet på hva som er rett og galt?
 • Hva slags utdannelse gis, og hvem får den?
 • Hva slags kunst og andre kulturuttrykk er viktige?
 • Har samfunnet et kulturelt mangfold, eller er det én kultur som dominerer?
 • Finnes det kulturelle konflikter mellom ulike grupper?

Teknologiske forhold

 • Hvilke redskaper og metoder blir tatt i bruk i produksjonen av energi, mat og andre varer?
 • Hva slags våpenteknologi finnes?
 • Hva slags teknologi brukes til transport og kommunikasjon?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 23.02.2021

Læringsressurser

Sammenhenger og årsaker