Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forklar historien!

Historiske hendelser har noen forutsetninger og årsaker. I denne oppgaven skal du finne dem og kategorisere dem.
En mann i munkekjortel spikrer fast et skriv på ei dør med en hammer mens tre andre menn ser på. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Velg en historisk hendelse

Velg deg en historisk hendelse som du vil undersøke nærmere. Du kan for eksempel velge en fra lista under, eller dere kan bli enige i klassen om å jobbe med en felles hendelse.

 • dannelsen av de første jordbrukssamfunnene

 • vikingferdene

 • samlingen av Norge til ett rike

 • svartedauden

 • reformasjonen

 • Europas kolonisering i andre verdensdeler

Finn forklaringer

Fin fem ting som kan forklare hendelsen.

Kategoriser forklaringene

Gå gjennom forklaringene du har funnet og diskuter: Hvilke av disse merkelappene passer på de ulike forklaringene du har funnet?

 • årsaksforklaring

 • motivforklaring

 • indre årsak

 • ytre årsak

 • push-faktor

 • pull-faktor

 • utløsende årsak

 • bakenforliggende årsak

 • hovedårsak

 • biårsak

 • forutsetning

Relatert innhold

Skal man forstå historie, må man også prøve å forstå hvorfor det som har skjedd, skjedde. Da må man søke etter sammenhenger og årsaker.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 21.06.2021

Læringsressurser

Sammenhenger og årsaker