Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Forklar historien!

Historiske hendelser har noen forutsetninger og årsaker. I denne oppgaven skal du finne dem og kategorisere dem.

En mann i munkekjortel spikrer fast et skriv på ei dør med en hammer mens tre andre menn ser på. Maleri.

I 1517 skal Martin Luther ha spikret opp ei liste over kritikkverdige forhold i Den katolske krike på kirkedøra i Wittenberg. I ettertid har dette blitt stående som en utløsende årsak til reformasjonen. Er dette en riktig vurdering? Er det en hovedårsak eller biårsak?

Velg en historisk hendelse

Velg deg en historisk hendelse som du vil undersøke nærmere. Du kan for eksempel velge en fra lista under, eller dere kan bli enige i klassen om å jobbe med en felles hendelse.

 • dannelsen av de første jordbrukssamfunnene

 • vikingferdene

 • samlingen av Norge til ett rike

 • svartedauden

 • reformasjonen

 • Europas kolonisering i andre verdensdeler

Finn forklaringer

Fin fem ting som kan forklare hendelsen.

Kategoriser forklaringene

Gå gjennom forklaringene du har funnet og diskuter: Hvilke av disse merkelappene passer på de ulike forklaringene du har funnet?

 • årsaksforklaring

 • motivforklaring

 • indre årsak

 • ytre årsak

 • push-faktor

 • pull-faktor

 • utløsende årsak

 • bakenforliggende årsak

 • hovedårsak

 • biårsak

 • forutsetning

Sist oppdatert 21.06.2021
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Sammenhenger og årsaker