Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser vikingsamfunnet

I denne oppgaven skal dere analysere vikingsamfunnet ved hjelp av puslespillmetoden.
Vikingkriger med øks. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forberedelser

Del dere inn i basisgrupper på seks elever. Hvis det ikke går opp, kan dere ha sju elever på noen av gruppene. Da må to elever på disse gruppene jobbe med det samme temaet.

 • Fordel temaene under på medlemmene i gruppa.

 • Gruppemedlemmene skal nå bli eksperter på hvert sitt tema.

Ekspert 1: politiske forhold
 • Hvem har makt til å vedta lover og regler og til å fordele goder, plikter og rettigheter?

 • Hvordan blir samfunnet styrt?

 • Hvor mye frihet har ulike samfunnsgrupper?

 • Hvor mye politisk innflytelse har ulike samfunnsgrupper?

 • Er det konflikter internt eller med andre samfunn?

Kilder

Norgeshistorie.no: Treller, bønder og elite

Norgeshistorie.no: Høvdingenes tid

Ekspert 2: økonomiske forhold
 • Hvordan skaffer man seg mat?

 • Hvordan utnytter man naturressursene?

 • Hvordan er ressursene fordelt?

 • Hvilke næringsveier er viktige?

 • Hvordan drives handel?

Kilder

Norgeshistorie.no: Den mangfoldige vikingtidsgården

Norgeshistorie.no: Rane, bytte, kjøpe, gi

Ekspert 3: naturlige forhold
 • Hvilke naturressurser finnes?

 • Hvordan påvirker landskapet samfunnet?

 • Hvilken betydning har klimaet og været?

 • Hvilken betydning har naturkatastrofer?

Kilder

Norgeshistorie.no: Fangst, jern og serieproduksjon

Adresseavisen: Vikinger – takket være klimaendringer?

Ekspert 4: sosiale forhold
 • Hvordan lever mennesker sammen i samfunnet?

 • Er samfunnet delt i ulike grupper?

 • Har gruppene ulike rettigheter og plikter?

 • Hvordan er levekårene for de ulike gruppene?

 • Hvilke kjønnsroller finnes?

 • Hvordan er befolkningsutviklingen?

Kilder

Norgeshistorie.no: Den vennlige vikingen

Norgeshistorie.no: Vikingtidens kvinner og menn

Norgeshistorie.no: Treller, bønder og elite

Ekspert 5: kulturelle forhold
 • Hvilke religioner, livssyn og skikker dominerer samfunnet?

 • Hvilke verdier og idealer er viktige?

 • Hvordan er synet på hva som er rett og galt?

 • Hva slags kunst og andre kulturuttrykk er viktige?

Kilder

Norgeshistorie.no: Førkristen tro

Norgeshistorie.no: Seid – vikingenes mektige trolldomskunst

Ekspert 6: teknologiske forhold
 • Hvilke redskaper og metoder blir tatt i bruk i produksjonen av energi, mat og andre varer?

 • Hva slags våpenteknologi finnes?

 • Hva slags teknologi brukes til transport og kommunikasjon?

Kilder

Norgeshistorie.no: Fangst, jern og serieproduksjon

Store norske leksikon: Vikingskip

Forskning.no: Hvorfor var vikingene så overlegne i kamp?

Individuelt arbeid

Jobb individuelt i tjue minutter. Fordyp deg i de oppgitte kildene, og svar på spørsmålene under ditt tema. Bruk gjerne andre ressurser også.

Ekspertgrupper

Sett dere sammen i ekspertgrupper, og jobb sammen i ti minutter. De som har fordypet seg i samme tema, skal nå sitte sammen. Del det dere har funnet ut. Hjelp hverandre til å forstå, og bli enige om hva som er viktigst.

Deling og diskusjon

Sett dere tilbake i basisgruppene. Diskuter spørsmålene i boksen under i gruppa. Sørg for at alle får bidratt med sitt perspektiv der det er relevant. Bruk tre–fire minutter per spørsmål. Oppsummer gjerne i plenum, hvis det blir tid.

Spørsmål til diskusjon
 1. Hva var årsakene til at vikingene kunne og ville dra ut for å plyndre, drive handel og bosette seg i andre land?

 2. Var vikingsamfunnet et fritt samfunn?

 3. Var vikingsamfunnet et primitivt og barbarisk samfunn?

 4. Er det noe i norsk kultur i dag (for eksempel verdier, mentalitet, tradisjoner eller symboler) som er en arv fra vikingtiden?

 5. Er det noen grunn til å være stolte av denne delen av norsk historie?

 6. Hvordan ville dere klart dere dersom dere reiste med en tidsmaskin tilbake til vikingtiden?

Denne oppgaven er basert på puslespillmetoden, eller jigsaw-metoden, som ble utviklet av Eliot Aronson i 1971. Du kan lese mer om jigsaw-metoden på The Jigsaw Classroom (jigsaw.org).

Relatert innhold

Her finner du en modell for å analysere og sammenligne historiske samfunn, årsaker og konsekvenser.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 21.06.2021

Læringsressurser

Sammenhenger og årsaker