Hopp til innhold

Historie (vg2)

Naturressurser og bærekraft

Dette emnet tar for seg utnyttelse av naturressurser. Vi ser på hvordan folk har skaffet seg mat på ulike måter og går via skogbruk, fiske og bergverk til industrialisering og teknologiske omveltninger. Bærekraft er også et sentralt begrep under dette emnet.

Å skaffe mat og bruke naturressurser

Hvordan har mennesket skaffet seg mat og brukt naturressurser opp gjennom historien? Og hvordan har dette hatt betydning for hvor bærekraftige samfunnene har vært? I dette emnet går vi tilbake til tidlige samfunn og undersøker disse spørsmålene.

Læringsressurser

Å skaffe mat og bruke naturressurser