Hopp til innhold

Oppgave

Påvirkning på naturen

Vurder hvordan jeger- og sankersamfunnet og overgangen til jordbrukssamfunnet påvirket naturen.

En mann malt i gammel egyptisk stil går bak to okser som trekker en plog. Maleri.

Egyptisk jordbruk, fra gravkammeret til Sennedjem, 1200 f.kr.

Oppgave 1

  1. Hva slags påvirkning hadde jeger-/sankersamfunnet på naturen sammenliknet med jordbrukssamfunnet?
  2. Med tanke på det du nå har lest om disse tidlige samfunnene; ville du levd som jeger/sanker eller jordbruker? Hvorfor mener du dette? Noter ned noen stikkord for deg selv før du diskuterer med sidemannen.

Oppgave 2

Diskuter i grupper:

  1. Drøft hvilken betydning overgangen til jordbrukssamfunnet hadde for menneskene.
  2. Hvilken betydning hadde denne overgangen på et bærekraftig samfunn? Kan vi snakke om bærekraftighet allerede i denne perioden? Hva syns dere?
Sist faglig oppdatert 06.10.2020
Skrevet av Eva Bratvold, Magnus Sandberg og Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Å skaffe mat og bruke naturressurser

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter