Hopp til innhold

Oppgave

Mat og bærekraft

Det er relativt nytt å tenke på bærekraft i historiske samfunn. Levde de første nordmennene bærekraftig? Ble de mindre eller mer bærekraftige da de gikk over til et jordbrukssamfunn?

Historisk illustrasjon som viser gård fra bronsealderen. Det er mennesker og dyr rundt omkring på gården. Det er et bål og gjerde rundt hele gården. Den er omringet av bjørketrær. Illustrasjon.

I den yngre steinalderen oppsto det første jordbruket. Folk lærte seg å dyrke korn og holde husdyr og fikk etter hvert faste boliger.

I Norge var de første menneskene jegere og sankere, som skaffet det de trengte av fisk og kjøtt. Hvis vi ser på kostholdet, vil det nok for de fleste ha vært basert mye på fisk, selv om de også jaktet på storvilt.

Senere gikk man gjennom en overgang til jordbruket, begynte å dyrke ulike matplanter, og temmet dyr til husdyr.

Hvis du skulle funnet ut av hva som var den mest bærekraftige måten å skaffe seg mat på i de tidlige samfunnene, hvordan ville du gått fram?

Oppgave

Det er mange faktorer som påvirker om noe er bærekraftig eller ikke.

Jobb sammen i små grupper, og velg noe ved de tidligere samfunnene og deres måte å skaffe mat på som dere ønsker å finne ut mer om.

Dere kan for eksempel finne ut mer om

  • jakt på vilt
  • fiske
  • sanking av planter til mat
  • behov for trevirke til oppvarming, fyring og bygging
  • jordbruksproduksjon – korndyrking

Finn ut hva som skulle til for å drive bærekraftig, og se om dere klarer å sammenligne med i dag.

Sist faglig oppdatert 03.08.2021
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Å skaffe mat og bruke naturressurser

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter