Hopp til innhold

Fagstoff

Die Welle

Rainer Wenger ist Geschichtslehrer am Gymnasium. In einer Projektwoche unterrichtet er das Thema Autokratie und startet ein spannendes Experiment: Werden seine Schüler eine Diktatur akzeptieren?

Handlung

Herr Wenger ist Lehrer an einem deutschen . Er freut sich auf die Projektwoche, er eigentlich ein anderes Thema will. Das Thema für die Projektwoche ist . Die Schüler sind gespannt.

"Ist Diktatur möglich?" fragt Herr Wenger seine Klasse in der ersten Stunde der Projektwoche. "Nein, niemals!" antwortet ein Schüler. "Wir sind ", sagt ein anderer.

Herr Wenger startet ein Experiment. Die Klasse und entscheidet demokratisch, dass Herr Wenger der Projektleiter ist. Er fordert Disziplin. führt er neue Regeln ein, und alle in der Gruppe müssen . Es geht darum, das zu stärken.

Gemeinsam sind wir stark – das erfahren die Schüler. Alle tragen weiße , sie entwickeln einen eigenen und sie nennen sich jetzt
"". Aber nach kurzer Zeit das Projekt außer Kontrolle: Wer nicht mitmacht, . Und was macht man mit Feinden?

Über den Film

Die Welle ist eine moderne Version von Alex Grasshoffs Film The Wave aus dem Jahr 1981. Beide Filme basieren auf einer en Geschichte: 1967 führte der Lehrer Roy Jones an seiner Schule in Kalifornien das Experiment "The Third Wave" durch. Er wollte seinen Schülern zeigen, wie entstehen kann.

kann eine eine positive Kraft sein, aber auch Konsequenzen haben. Das sieht man am Ende des Films.

Teksten på norsk

Handling

Herr Wenger er lærer ved en videregående skole i Tyskland. Han gleder seg til prosjektuka, selv om han i grunnen hadde mer lyst til å undervise i et annet emne. Tema for prosjektuka er autokrati. Elevene er spente.

"Kan det i dag fortsatt oppstå diktaturer?" spør herr Wenger klassen sin i den første timen av prosjektuka. "Nei, aldri!" svarer en av elevene. "Vi er altfor siviliserte", sier en annen.

Herr Wenger starter et eksperiment. Klassen holder en avstemning og avgjør demokratisk at herr Wenger skal være prosjektleder. Han krever disiplin. Litt etter litt innfører han nye regler, og alle i gruppa må godta dem. Hensikten er å styrke fellesskapsfølelsen.

Sammen er vi sterke – det er erfaringa elevene gjør. Alle har på seg hvite skjorter, de utvikler en egen hilsen og kaller seg nå for "Bølgen". Men etter kort tid kommer prosjektet ut av kontroll: Den som ikke deltar, blir til en fiende. Og hva gjør man med fiender?

Om filmen

Die Welle er en moderne versjon av Alex Grasshoffs film The Wave fra 1981. Begge filmene bygger på en sann historie: I 1967 gjennomførte læreren Roy Jones på skolen sin i California eksperimentet "The Third Wave". Han ville vise elevene sine hvordan fascisme kan oppstå. Gruppe-dynamikk kan være en positiv kraft, men den kan også ha katastrofale følger. Det ser vi i slutten av filmen.

CC BY-SASkrevet av Julia Kleven og Mairi Mcdonald. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 10.02.2023

Læringsressurser

Die Welle