Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Einstieg auf Norwegisch

Intro på norsk til spillefilmen Die Welle og til tematikken i filmen. Dette er et alternativ til den tyskspråklige introen, med andre oppgaver.

Om filmen

Die Welle er en tysk spillefilm fra 2008, regissert av Dennis Gansel. Filmen er en moderne versjon av Alex Grasshoffs film The Wave fra 1981. Begge filmene er basert på historielærer Ron Jones' omstridte sosiale eksperiment "The Third Wave" som fant sted i en historieklasse i California i 1967.

Filmen viser hvordan forestillinger om "de andre" skapes, og hvilke konsekvenser det kan få når vi stempler enkeltpersoner og grupper som annerledes og som en trussel mot vårt eget fellesskap.

1 Førsteinntrykket av lærer og elever i filmen

Rainer Wenger er lærer på en vanlig tysk videregående skole og skal ha temauke i historie med ei gruppe elever. Han må undervise i temaet autokrati og har i grunnen ikke særlig lyst til det. Autokrati er en styreform der en sterk leder eller ei lita gruppe har nesten ubegrensa makt.

Se filmklippet nedenfor (3 min) og snakk med en medelev.

  1. Beskriv inntrykket dere får av læreren og av elevene. Hva sier omgangstonen og oppførselen om de enkelte personene og om forholdet lærer–elev?

  2. Hvorfor vil elevene (ikke) jobbe med temaet?

2 Inkludering og ekskludering

Wenger starter et eksperiment for å vise elevene hva autokrati er. Han er derfor opptatt av å opprette disiplin og bygge opp en fellesskapsfølelse i klassen.

Se filmklippet (3 min) og snakk med en medelev.

  1. På tavla står det to slagord: "Macht durch Disziplin" og "Macht durch Gemeinschaft". Hva betyr de? Oversett dem til norsk.

  2. Sammenlikn oppførselen til elevene med måten de oppførte seg på i starten av prosjektuka. Hva har endra seg?

  3. Elev Karo er ikke begeistra for eksperimentet. Hvordan reagerer medelevene på at hun ikke vil gjøre som alle andre?

  4. Se nøye på hvordan Wenger behandler elevene. Hva gjør og sier han for å inkludere (og ekskludere) dem? Oppfører han seg greit overfor alle?

  5. Bevegelsen får navnet "Die Welle", eller "Bølgen" på norsk. Hva kjennetegner ei bølge? Hvilke assosiasjoner får dere når dere hører ordet?

  6. Hvordan tror dere at dere selv ville reagert dersom læreren gjennomførte et slikt eksperiment i klassen deres?

3 Viktige begreper

Øv på noen sentrale begreper til temaet styresett og makt – først på norsk, så på tysk.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 06.06.2023

Læringsressurser

Die Welle