Hopp til innhold

Matematikk 1P-Y - BA

Funksjoner og modellering

Tilleggsemne

Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Lineære funksjoner

Alle lineære funksjoner kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall, f(x) = ax + b der a og b er konstante tall.

Grafen til en lineær funksjon er en rett linje. Generelt kan vi skrive likningen for en rett linje som y = ax + b.

Læringsressurser

Lineære funksjoner