Hopp til innhold

Fagstoff

Modell for folketallsutviklingen i Norge

Ved lineær regresjon i GeoGebra kan vi finne en lineær modell for folketallsutviklingen i Norge.

I år 2000 var det noen skoleelever som lagde en modell for folketallsutviklingen i Norge.

De tok utgangspunkt i en tabell fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tabellen viste folketallet i Norge for noen utvalgte år i perioden fra 1950 til 2000 (se under).

Årstall

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Folketall

3 249 954

3 567 707

3 863 221

4 078 900

4 233 116

4 478 497

Det er en sammenheng mellom årstall etter 1950 og folketallet.
Elevene lagde en ny tabell der x er antall år etter 1950 og der f(x) er folketallet i antall millioner:

x

0

10

20

30

40

50

f(x)

3,2

3,6

3,9

4,1

4,2

4,5

Graf som viser lineær regresjon. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

De plottet punktene fra den siste tabellen i et koordinatsystem og så at punktene lå tilnærmet på ei rett linje.

Det betyr at folketallet i Norge har hatt en tilnærmet lineær vekst i perioden fra 1950 til 2000.

Ved lineær regresjon i GeoGebra kan vi finne en lineær modell.

Velg «Regneark». Legg punktene fra tabellen inn i kolonne A og B i regnearket.

Merk området A1:B6.

Velg så «Regresjonsanalyse» og «Analyser».

Velg regresjonsmodell «Lineær».

 Skjermdump fra GeoGebra. illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har da funnet at f(x)=0,024x+3,31 er en matematisk modell som tilnærmet beskriver utviklingen i folketallet i Norge fra 1950 til 2000.

Graf over folketall. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Velg «Kopier til grafikkfeltet».

Vi ser at modellen passer godt med punktene.

Stigningstallet er 0,024. Det betyr at etter denne modellen øker folketallet i Norge gjennomsnittlig med 24 000 personer per år, og folketallet vil være 4,87 millioner i år 2015. Se det svarte punktet på grafen nedenfor.

Tall fra SSB viser at folketallet i Norge var 4,6 millioner i 2005 og 4,9 millioner i 2010. Det passerte 5,2 millioner i 2015. Se de blå punktene i diagrammet. Folketilvekst i 2014 var ifølge SSB på 56 749 personer.

Synes du modellen fra år 2000 var en god modell til å forutsi folketallsutviklingen i årene 2000 til 2015?

Undersøk hva folketallet i Norge er i dag.

Mener du at modellen fra år 2000 fortsatt kan brukes til å forutsi framtidig folketallsutvikling, eller bør det lages nye modeller?

Graf over folketallsutviklingen. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 13.01.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner