Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafen

Den generelle lineære funksjonen kan skrives som f(x) = ax + b der a er stigningstallet og b er konstantleddet. For å finne funksjonsuttrykket, må vi derfor finne a og b.
lineær funksjon.graf.

I koordinatsystemet til høyre har vi tegnet grafen til en lineær funksjon.

Grafen skjærer y-aksen i punktet (0, -1).
Det betyr at b=-1.

Husk at du alltid finner konstantleddet ved å se hvor grafen skjærer y-aksen!

Når vi går en enhet til høyre fra (0, -1), må vi gå to enheter opp på y-aksen for å treffe grafen. Det betyr at a=2.

Funksjonsuttrykket blir derfor f(x)=2x-1.

Legg merke til at vi like gjerne kan ta utgangspunkt i et annet punkt på grafen for å finne stigningstallet. Vi ser av grafen at vi får samme resultat om vi tar utgangspunkt i punktet (2, 3).

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 11.03.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner