Hopp til innhold

Fagstoff

Linjediagram/kurvediagram

Linjediagram, eller kurvediagram, egner seg best når vi ser på en utvikling over tid. For eksempel vil et tallmateriale som viser antall arbeidsledige over en tidsperiode, være gunstig å presentere i et kurvediagram.
Bilde av et linjediagram
Åpne bilde i et nytt vindu

Fra statistisk sentralbyrå kan vi hente opplysninger om for eksempel antall arbeidsledige menn og kvinner i Norge over en tidsperiode.

Kurvediagrammene ovenfor illustrerer utviklingen fra 1996 til 2008.

CC BY-NC-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Grafisk framstilling