Hopp til innhold

Fagstoff

Sektordiagram

Et sektordiagram kan gi en bedre forståelse av hvor store de enkelte verdiene/kategoriene er i forhold til summen av alle kategoriene.

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført en undersøkelse og funnet at følgende karakterer ble gitt på en matematikkprøve:

4 2 5 3 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1 4 2 5 3 2 4 3 6 2 5 3 2 5 5 4

Et sektordiagram egner seg spesielt godt til å vise hvor stor andel en verdi eller kategori i et tallmateriale utgjør i forhold til helheten.

Vi ser igjen på karakterfordelingen på matematikkprøven i klassen til Mary Ann.

bilde av Mary Ann ved skrivebordet
Åpne bilde i et nytt vindu

I regnearket Excel merker vi frekvenskolonnen og velger «Sett inn» og ønsket sektordiagram. Ved å velge «Utforming» kan vi finne fram til ønsket oppsett og format for diagrammet.

Arealet av hver sirkelsektor illustrerer andelen elever som har fått den aktuelle karakteren.

For å tegne et sektordiagram på papir trenger vi en passer og en gradskive. Før vi kan tegne, må vi gjøre noen beregninger.

Vi kan dele en sirkel inn i 360°.

Siden det til sammen er 30 elever i klassen, må hver elev tilsvare 360°30=12° av sirkelen.

Vi kan da sette opp følgende tabell:

Karakter

Frekvens

Grader

1

2

2 · 12° = 24°

2

8

8 · 12° = 96°

3

7

7 · 12° = 84°

4

5

5 · 12° = 60°

5

7

7 · 12° = 84°

6

1

1 · 12° = 12°

Nå kan vi tegne en sirkel ved hjelp av en passer og bruke gradskiven til å avmerke størrelsen på sirkelsektorene.

Legg merke til at 1 % alltid svarer til 360°100=3,6°.

CC BY-NC-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Grafisk framstilling