Hopp til innhold

Fagstoff

Søylediagram/stolpediagram

Vi kan bruke søylediagrammer (stolpediagrammer) for å presentere resultater av statistiske undersøkelser.

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført en undersøkelse og funnet at følgende karakterer ble gitt på en matematikkprøve:

4 2 5 3 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1 4 2 5 3 2 4 3 6 2 5 3 2 5 5 4

Et søylediagram, eller stolpediagram, gir visuelt en bedre oversikt over karakterfordelingen. Vi kan tegne diagrammet på papir eller i et regneark.

Søylediagram som viser karakterfordelingen blant en gruppe elever. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I regnearket Excel merker vi "karakter- og frekvenskolonnen" og velger "Sett inn" og ønsket stolpediagram. Ved å velge "Utforming" kan vi finne fram til ønsket oppsett og format for diagrammet.

Et stolpediagram egner seg godt til å presentere et tallmateriale der dataene fordeler seg på et begrenset antall verdier eller kategorier. I vårt eksempel fordeler dataene seg på seks karakterer.

Diagrammet for kumulativ frekvens viser hvor mange elever som fikk lik eller lavere karakter enn den angitte.

Søylediagram som viser kumulativ frekvens. Her viser det hvor mange elever som fikk lik eller lavere karakter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stolpediagrammer kan gi en oversikt over flere forhold samtidig.

Eksempel

Ved en skole er det 840 elever, 360 jenter og 480 gutter. Skolen skal arrangere tur. Elevene kan velge om de vil delta. En undersøkelse viser at 320 av jentene og 340 av guttene ønsker å delta.

Hvordan kan vi presentere resultatene i et stolpediagram slik at det tydelig går fram hvor mange elever som ønsker å delta på turen samtidig som vi får fram forskjeller mellom jenter og gutter?

Vi lager en krysstabell i regnearket.

A

B

C

D

1

Jenter

Gutter

Sum

2

Ønsker å delta

320

340

660

3

Ønsker ikke å delta

40

140

180

4

Sum

360

480

840

I regnearket kan du skrive inn de oppgitte verdiene for så å bruke formler for å fylle ut resten av tabellen.

Vi velger så et "stablet stolpediagram".

Stolpediagram som viser oversikt over flere forhold samtidig. Her viser det hvor mange som ønsker å delta på tur og hvor mange som ikke ønsker å delta. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-NC-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Grafisk framstilling