Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediebevissthet

Emnet handler om medienes rolle i offentligheten. Drøft hva mediepolitikk og - eierskap har å si for medienes makt, utforsk problemstillinger rundt ny medieteknologi, og diskuter hvordan medieutviklingen virker inn på individer og samfunn.

Bærekraft og medieproduksjon

Hvordan forstår vi bærekraft sett i sammenheng med utvikling og bruk av moderne medieteknologi? I emnet får dere drøfte ulike problemstillinger og prøve dere på bærekraftig medieproduksjon.

Læringsressurser

Bærekraft og medieproduksjon