Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediebevissthet

Emnet handler om medienes rolle i offentligheten. Drøft hva mediepolitikk og - eierskap har å si for medienes makt, utforsk problemstillinger rundt ny medieteknologi, og diskuter hvordan medieutviklingen virker inn på individer og samfunn.

Norsk mediepolitikk og mediestruktur

Mediepolitikk handler om at myndighetene skal tilrettelegge for en åpen og opplyst offentlig samtale. Målet er å sikre ytringsfrihet, mediemangfold og kvalitet i mediene. Norsk mediestruktur handler om mediesystemet i Norge. Et mangfoldig medietilbud er et viktig prinsipp for et levende demokrati.

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og mediestruktur