Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvorfor demokratiet vårt er avhengig av en mediepolitikk som legger til rette for mediemangfold, i dag og i framtida

gjennom å

  • vite hva mediepolitikk og mediemangfold er
  • kunne gjøre greie for mediepolitiske virkemidler og skillelinjer i nasjonal mediepolitikk
  • drøfte spørsmål som handler om mediepolitikk og mediemangfold i framtida