Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bærekraftig medieproduksjon

Hvordan kan du gjennomføre medieproduksjoner der miljø og bærekraft står sentralt? I denne oppgaven skal du reflektere rundt temaet bærekraftig medieproduksjon.
I et studio sitter en jente på en stor rød flykasse med en laptop i fanget. En annen jente står bak henne og fotograferer skrått over skulderen hennes. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1) Forklar og diskuter begreper

Les artikkel

Gå sammen i grupper på to eller tre stykker. Les gjennom denne relaterte artikkelen:

Relatert innhold

Forklar og diskuter disse begrepene og begrepsparene

 1. vekst versus bærekraft

 2. resirkulering og tilbakeføring til kretsløp

 3. sirkulær økonomi

 4. et produkts livssyklus

 5. planlagt foreldelse versus gjenbruk

 6. reparasjon og destruksjon

 7. eie og leie


Oppgave 2) Miljøvennlig og bærekraftig medieproduksjon

Tenk dere at gruppa deres jobber i et reklamebyrå som fotografer og mediedesignere. Dere ønsker å bli bedre på miljøvennlig og bærekraftig medieproduksjon.

Reflekter rundt disse spørsmålene, og noter svarene i et felles dokument.

 1. Lag en oversikt over hvilket utstyr dere bruker for å gjennomføre jobben.

 2. Hvilket produksjonsutstyr er det fristende å oppgradere til en nyere modell/utgave?

 3. Hvilke alternativer finnes det til å kjøpe nytt produksjonsutstyr?

 4. Hvem kan ha interesse av at produksjonsutstyr blir utdatert og tas ut av daglig bruk raskt?

 5. Hvordan kan reklamebyrået påvirke utstyrsleverandører til å tenke mer miljøvennlig og sirkulærøkonomisk?

Oppsummering

Presenter til slutt svarene for resten av klassen.

CC BY-SASkrevet av Lars Dyhrfjeld.
Sist faglig oppdatert 10.06.2021

Læringsressurser

Bærekraft og medieproduksjon