Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bifangst

Bifangst er fangst av andre arter enn det det egentlig fiskes på, og som fartøyet ikke har kvote på. Her lærer du å regne ut hvor mye bifangst du lovlig kan ha.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi fisker, er det ofte ikke til å unngå at det blir en blanding av flere fiskearter. Det er derfor tillatt med en viss prosent bifangst som lovlig kan landes og omsettes.

Bifangstprosent

Den tillatte blandingen kalles bifangstprosent og bestemmes av fiskerimyndighetene.

Hva det enkelte fartøy kan ha i bifangst, er nøye regulert og kommer an på flere faktorer, blant annet størrelse på fartøy, fartøygruppe, kvoterettigheter, område, avstand til grunnlinja (land), redskapstype og maskestørrelse. For kystflåten kan bifangst avregnes hver uke. Forskriften endres stadig, så det er viktig å følge med på hva som er gjeldende regler.

Regneoppgave

Bruk regneark når du løser oppgaven.

Du kombinerer krabbeteiner og seigarn og kan ha følgende bifangst i løpet av uka:

 • 30 % bifangst av uer
 • 25 % bifangst av torsk
 • 15 % bifangst av breiflabb

Du leverer og summerer opp sluttsedlene for uka som har gått. Den viser at du har fanget følgende:

 • sei 1650 kg
 • krabbe 1500 kg
 • uer 1150 kg
 • breiflabb 300 kg
 • torsk 500 kg
 1. Start med å sette opp et regneark der du skriver inn alle tallene over i et inndataområde.
 2. Regn ut den totale ukefangsten i kilo.
  Tips

  Bruk regnearkkommandoen SUMMER().

  Fasit

  Den totale ukefangsten er 5100 kg.

 3. Regn ut hvor stor prosentandel av ukefangsten den enkelte arten utgjør.
  Tips

  Her må du for eksempel for seien regne ut hvor mange prosent 1650 kg er av 5100 kg.

  Fasit

  Fangst av sei: 32,4 %
  Fangst av krabbe: 29,4 %

  Fangst av uer: 22,5 %
  Fangst av breiflabb: 5,9 %
  Fangst av torsk: 9,8 %

 4. Er grensen for hvor mye bifangst du kan ha for noen av artene, overskredet denne uka?
  Fasit

  Nei

 5. Bruk de samme tallene som over, men gå ut fra at det ikke ble landet krabbe denne uka.

  1. Hva er den totale ukefangsten?
   Fasit

   Den totale ukefangsten er nå 3600 kg.

  2. Hvor stor prosentandel av ukefangsten utgjør de ulike artene?
   Fasit

   Fangst av sei: 45,8 %
   (Fangst av krabbe: 0 %)
   Fangst av uer: 31,9 %
   Fangst av breiflabb: 8,3 %
   Fangst av torsk: 13,9 %

  3. Er bifangsten av noen av artene for stor denne uka?
   Fasit

   Ja, nå er det for mye bifangst av uer.

 6. Lag regnearket slik at det skriver "Nei" eller "Ja" i cellene bak prosentandelene for uer, breiflabb og torsk avhengig av om de tillatte bifangstene er overskredet eller ikke.

  Tips

  Her kan du bruke kommandoen HVIS() i disse cellene.

  Tips 2

  Vilkåret i HVIS()-kommandoen kan være at hvis prosenten er større enn den tillatte bifangsten, skal det stå "Ja". Ellers skal det stå "Nei". Husk at både "Ja" og "Nei" må stå i hermetegn i kommandoen.

 7. Skriv en algoritme for et dataprogram som gjør det samme som regnearket. Programmet skal ta imot alle tallene og skrive ut til skjermen prosentandelene av ukefangsten og angi om mengden tillatt bifangst er for stor eller ikke.
 8. Lag dataprogrammet etter algoritmen over.

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen, Ragnhild Kjeldsen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 19.06.2020

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst