Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvor mange egg?

Hvor mange egg er det på pallene? Hvor mye får produsenten betalt for eggene?
Egg i gule brett stablet på paller. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innledning

Studer bildet over, som viser to paller med egg klare for transport. I hønsehuset samles eggene inn og reingjøres før de blir lagt i brett (gule på bildet). Brettene settes oppå hverandre i stabler. På en pall er det plass til et visst antall stabler ved siden av hverandre. Disse stablene utgjør en etasje. I tillegg kan vi sette et visst antall etasjer oppå hverandre på pallen.

Bruk bildet og finn ut

  • hvor mange egg det er per brett

  • hvor mange brett det er per stabel

  • hvor mange stabler det er per etasje

  • hvor mange etasjer det er per pall

Fasit

På hvert brett er det 5 · 6 egg.
Det er 6 brett i hver stabel (6 brett per stabel).
Det er 12 stabler i hver etasje (12 stabler per etasje).
Det er 4 etasjer på hver pall (4 etasjer per pall).

I oppgavene nedenfor skal vi regne på hvor mange egg som står klare til salg her, og hvor mye produsenten vil få betalt for denne eggleveransen.

1. Hvor mange egg er det totalt på pallene?

Det er to paller.

Tips til hvordan du løser oppgaven.

Regn først ut hvor mange egg det er per brett.

2. Hva får produsenten betalt for disse to pallene med egg?

Et egg veier i gjennomsnitt 63 gram.
Engrosprisen er 20,30 kr per kilo uten merverdiavgift.
Hva blir oppgjøret for disse eggene?
Merverdiavgiften (mva.) er 12,5 prosent. Hva blir oppgjøret for eggene inklusiv mva.?

Tips til hvordan du løser oppgaven

Finn først vekta på ett egg i kilogram.

Her kan du for eksempel bruke regneark til å løse oppgaven.

3. Direktesalg

I tillegg til å selge egg til en grossist selger denne produsenten også egg direkte fra garden til privatkunder. Ett brett egg koster da 70 kroner inkludert mva.

a) Hvor mye får produsenten betalt hvis alle eggene i oppgave 1 selges direkte til kundene?

Tips til hvordan du løser oppgaven

Bruk tall fra oppgave 1 om antall brett per pall.

b) Hvor mye blir beløpet eksklusiv mva.?

4. Hvor mange stabler og etasjer?

a) Vi antar fortsatt at det er 6 brett i hver stabel. Hvor mange stabler blir det på en pall hvis produsenten har 4 000 egg?

Tips til hvordan du løser oppgaven

Regn ut hvor mange egg det er i én stabel.

Oppgaven kan også løses ved å sette opp en likning.

b) Hvor mange etasjer blir dette når det er like mange stabler per etasje som i oppgave 1?

Tips til hvordan du løser oppgaven

Dette kan løses på tilsvarende måter som i oppgave a).

5. Flere etasjer gir mer miljøvennlig transport

Transportøren sier det kan være 5 etasjer på hver pall. Hvor mange egg vil det da bli plass til på pallen?

Tips til hvordan du kan løse oppgaven

Finn først ut antall egg per etasje.

Løsninger

Oppgave 1

Siden det er 30 egg per brett, 6 brett per stabel og så videre, må vi multiplisere alle tallene.

30 egg· 6·12·4·2=17 280 egg

Oppgave 2

Nedenfor kan du laste ned løsninga som et regneark.

Filer


Oppgave 3 a)

Dette kan gjøres på flere måter. Vi vil regne ut antall brett først. Det finner vi ved å dele det totale antallet egg på antall egg per brett.

17 280 egg30 egg/brett=576 brett

Salgssummen for alle eggene blir

576 brett·70 kr/brett=40 320 kr

Utfordring: Finn en annen måte å regne deg fram til svaret på.

Legg merke til at vi får riktig måleenhet på svarene hvis vi inkluderer måleenhetene på tallene vi regner med. I den andre utregninga kan vi forkorte "brett" mot "brett", og da står vi igjen med "kr".

Oppgave 3 b)

Her kan vi bruke vekstfaktoren hvis vi vil. Siden merverdiavgiften er på 12,5 prosent, betyr det at vekstfaktoren blir

1+12,5100=1,125

I oppgave a) er merverdiavgiften inkludert. For å regne oss tilbake til salgspris uten mva. må vi dele på vekstfaktoren. Salgsprisen uten mva. blir

40 320 kr1,123=35 903,83 kr

Oppgave 4 a)

I én stabel er det

30 egg/brett· 6 brett/stabel=180 egg/stabel

Antall stabler blir

4 000 egg180 egg/stabel=22,2 stabler

Det blir 23 stabler til 3 000 egg (selv om den 23. stabelen ikke er full).

Alternativ løsning: likning.

Vi setter antall stabler lik x. Vi vet at hvis vi multipliserer antall egg per brett med antall brett per stabel og antall stabler, skal svaret bli 4 000. Dette gir likninga

30·6·x = 4 000180·x180 = 4 000180x = 22,2

Oppgave 4 b)

Her som i oppgave a) kan vi sette opp ei likning. Men det er kanskje enklest å regne ut svaret direkte? Vi må dele antall stabler på antall stabler per etasje.

22,2 stabler12 stabler/etasje=1,9 etasjer

Oppgave 5

Vi kan bruke omtrent samme utregning som i oppgave 1. Antall egg blir
30 egg/brett· 6 brett/stabel· 12 stabler/etasje· 5 etasjer/pall=10 800 egg/pall

Vi kan også løse oppgaven ved å ta utgangspunkt i hvor mange egg det er per pall i oppgave 1 og så regne ut antall egg per etasje.

Takk til Edward G. Hagen, Elisabet Selås og Bente Elisabeth Ryen ved Skjetlein videregående skole for idéen til denne oppgaven.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 27.04.2021

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst