Hopp til innhold

Matematikk 1P

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Prosent og prosentvis vekst

Prosent betyr hundredel. Vekstfaktor gjør det enklere å regne på prosentvis vekst – særlig hvis vi skal regne ut den samme prosentvise veksten i flere perioder.

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst