Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærer

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Datasikkerhet

Halvparten av alle mennesker på jorden har i dag tilgang til Internett. Aldri før har så mange kunnet kommunisere med hverandre. Mulighetene dette gir oss, er enorme, men de bringer også med seg farer. Både som privatpersoner og arbeidstakere må vi tenke på datasikkerhet i hverdagen.

Læringsressurser

Datasikkerhet