Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Kritisk tenkning

Å kunne tenke kritisk er en forutsetning for å kunne utforske og utvikle kunnskap om ulike fenomener. Hvordan legger du til rette for kritisk tenkning i klasserommet?

Læringsressurser

Kritisk tenkning