Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

Presenter det du har funnet ut

Når du har fått fram et forskningsresultat, er neste trinn å presentere det du har funnet ut. Det kan gjøres muntlig i klassen eller i en skriftlig forskningsrapport. Uansett må du sørge for at forskningsresultatene dine er etterprøvbare for andre.

Læringsressurser

Presenter det du har funnet ut