Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS-arbeid i barnehagen og skolen

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i barnehager og skoler tar, i tillegg til internkontrollforskriften, også utgangspunkt i forskriften som heter ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler". Denne kan man tenke på som arbeidsmiljøloven for elever og barnehagebarn.

Barn sykler og har hjelm. Foto.

Forskriftens hensikt er å bidra til at miljøet i blant annet barnehager og skoler stimulerer til helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. I tillegg er formålet å forebygge sykdom og skade. Også denne forskriften pålegger eieren av barnehagen eller skolen å ha et internkontrollsystem.

Denne forskriften brukes som utgangspunkt for å utarbeide rutiner i barnehagen/skolen som spesifikt skal sikre barna.

”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler” omfatter mange emner. I forskriftens kapittel 3, Spesielle bestemmelser, utgjør disse emnene § 9-24:

 • utforming og innredning
 • mulighet for aktivitet og hvile
 • måltid
 • psykososiale forhold
 • rengjøring og vedlikehold
 • sikkerhet og helsemessig beredskap
 • førstehjelp
 • tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold
 • smittevern
 • røyking
 • inneklima/luftkvalitet
 • belysning
 • lydforhold
 • drikkevann
 • sanitære forhold
 • avfallshåndtering

"Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler"

Eksempler på ulike rutiner som er utarbeidet på bakgrunn av disse, gjelder for

 • barn som blir mobbet
 • barn som får nedsatt allmenntilstand
 • medisinering av barn
 • barn som ikke hentes innen stengetid
 • barn som skal ut på tur
 • skader og ulykker med barn
 • rutiner for håndtering av mat i barnehagen
 • håndtering av smittsomme sykdommer
Sist oppdatert 27.04.2018
Skrevet av Private Barnehagers Landsforbund og Kristin Sleteng Bakken

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for arbeidstakeren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff