Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikkerhet i barnehagen

I barnehagen jobber Merethe som barne- og ungdomsarbeider. I dag har hun ansvaret for kjøkkenet og tilretteleggingen av dagens måltider. Samtidig blir hun bedt om å se etter fem barn på avdelingen da det skal avvikles et møte.

Barnehageansatt. Foto.

Flere ting kan skje på samme tid

De to minste barna tar hun inn på kjøkkenet da det er lettere å se etter dem, samtidig som hun får gjort sine planlagte arbeidsoppgaver på kjøkkenet. Mens hun er i ferd med å sette frem pålegg fra kjøleskapet, så hører hun gråt fra et av de øvrige tre barna. Merethe løper inn i det andre rommet hvor de befinner seg, og det viser seg at den gråtende gutten har diaré og trenger bleieskift. Hun går tilbake til kjøkkenet etter bleieskiftet og oppdager da at ett av de barna hun forlot på kjøkkenet, har åpnet kjøkkenskapet hvor det oppbevares vaskemidler og lignende, og barnet sitter og skrur på korken til klorinflasken.

Flere ting her omfattes av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

  1. Vil jobben med å se etter fem barn la seg kombinere med arbeidsoppgavene på kjøkkenet?
  2. Bør bleieskift skje av samme person som også skal håndtere matvarer?
  3. Hva er det som gjør at ett av barna får tak i klorinflasken?

Punkt 1

Dette kan skape en utrygg arbeidssituasjon for den ansatte. Arbeidsoppgavene i løpet av dagen må organiseres godt slik at arbeidsmengden er fordelt på en måte som gjør at den ansatte opplever å mestre oppgavene sine.

Punkt 2

Uansett hvor god hygienen blant de ansatte er, bør en skille disse arbeidsoppgavene mest mulig slik at man unngår å gjøre disse arbeidsoppgavene om hverandre. Dette er en situasjon som har et stort potensial for smitte av f.eks. E-coli-bakterien, og bør unngås. Det må utarbeides gode rutiner for hygiene, og spesielt håndhygiene.

Punkt 3

Her er det gjort en for dårlig kartlegging/risikovurdering. Alle vaskemidler og kjemikalier må oppbevares utilgjengelig for barna, enten i et låst skap og at nøkkelen oppbevares utenfor rekkevidde, eller i et skap som ikke er tilgjengelig for barna.

Sist oppdatert 27.04.2018
Skrevet av Private Barnehagers Landsforbund og Kristin Sleteng Bakken

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for arbeidstakeren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff