Hopp til innhold

Naturfag (EL)

Energi og bærekraft

Vi blir stadig flere mennesker på jordkloden. Energibehovet øker samtidig som vi må redusere utslipp av klimagasser. Om vi skal nå FNs bærekraftsmål for energi, må vi bli enda bedre på energiøkonomisering og fornybar energi.

Læringsressurser

Energi og bærekraft

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell