Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er energi?

Energi er det som får noe til å skje. Det finnes mange former for energi. Noen former kan omdannes til andre former eller overføres til mennesker og gjenstander. Hvor kommer energien fra, og hvordan kan vi omdanne den slik at den blir nyttig for oss?

Lastebil med kran som løfter rør. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Energi får noe til å skje

Energi er det som får noe til å skje: Når du skrur på telefonen, vil energi fra batteriet gjøre at du kan sende meldinger med den. Når du slår på lyset, gir elektrisk energi lys og varme, og energien i maten du spiser, gir deg energi til alt du gjør i løpet av en dag.

Hvor kommer energien fra?

Det meste av energien på jorda kommer opprinnelig fra sola. Gjennom fotosyntesen lagrer planter energien i sollyset som glukose. Når vi spiser glukose, blir energien frigitt og kan brukes til for eksempel bevegelse. Energien vi får fra olje og gass, stammer fra sollys som ble lagret for flere hundre millioner år siden. Vi kan også utnytte energien fra sollyset mer direkte ved å lage elektrisitet i solceller eller ved å varme opp vann i solfangere.

Kjerneenergi er en type energi som ikke kommer fra sola. Denne energien kommer fra ustabile atomkjerner. Når disse spaltes dypt nede i jorda, kan energien lagres som varme i jordskorpa.

Vindturbiner til havs. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Energikilder

Det vi kan høste energi fra, kaller vi energikilder. Med energikilde mener vi energi som finnes naturlig, som sol-, vind- og vannenergi, oljelagre under havbunnen og kjerneenergi.

Tenk gjennom

  • Hvordan kan energi lagres i kjemiske stoffer?

  • Hvordan kan denne energien frigjøres igjen når vi har bruk for den?

Energiformer

Bevegelsesenergi (kinetisk energi)

Energien som en gjenstand har på grunn av hastigheten sin, kaller vi bevegelsesenergi eller kinetisk energi. En sykkel beveger seg fordi vi tilfører energi når vi trår på pedalene. Et annet eksempel er når lufta settes i bevegelse når vi setter på ei vifte i et rom.

Mann med treningstøy og hjelm på sykkel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Potensiell energi (stillingsenergi)

Potensiell energi er energi som potensielt kan frigjøres og gå over til andre energiformer. Et eksempel er vann som er demmet opp bak en demning. Når vannet i demningen slippes ned i rørene ned mot energiverket, frigjøres den potensielle energien, og den går over til bevegelsesenergi.

Andre eksempler på potensiell energi kan være du som står på kanten av et stupebrett, eller den kjemiske energien som ligger lagret i mat eller i batterier.

For å lettere kunne huske hva potensiell energi er, kan du tenke på at dette er energi som ligger lagret og potensielt kan brukes til noe, på et senere tidspunkt.

En syklist sykler over et bratt fjell. To skalaer viser andelen stillingsenergi og bevegelsesenergi underveis. Før fjellet er det noe bevegelsesenergi, på vei opp er det mer av både stillings- og bevegelsesenergi, på toppen er det nesten bare stillingsenergi, på vei ned er det både stillings- og bevegelsesenergi. Ved foten av fjellet ligger sykkelen i været, og det er verken stillings- eller bevegelsesenergi. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Andre former for energi

Du har sikkert hørt om mange andre former for energi også. De fleste energiformer kan vi klassifisere som enten bevegelsesenergi eller stillingsenergi eller en kombinasjon av disse to.

Ulike former for energi

Energiform

Hva er det?

elektrisk energienergi som skyldes elektriske ladninger som beveger seg, og stillingen ladningene har seg imellom
strålingsenergipotensiell energi som kan spres ved for eksempel lys
kjemisk energipotensiell energi som skyldes kjemiske bindinger
termisk energi (varmeenergi)energi som skyldes bevegelsene til molekyler
lydenergitrykkbølger i luft som får molekylene i lufta til å bevege seg
mekanisk energikombinasjon av bevegelsesenergi og potensiell energi
Tankekart med energiformer som sentralt begrep og følgende energiformer: elektrisk energi, strålingsenergi, kjemisk energi, termisk energi, lydenergi, mekanisk energi. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Energi er konstant

Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, den kan bare gå over i andre former. Det betyr at den totale mengden energi er den samme hele tida. Dette høres litt rart ut, vi har jo alle opplevd at vi ikke har strøm på telefonen, og det virker dermed som om den elektriske energien har forsvunnet. Det har den ikke! Den har rett og slett gått over til andre former for energi: varmeenergi og lysenergi.

Tenk gjennom

Hvis energi ikke kan forsvinne eller gjenoppstå, hvorfor er det da noen vits i å spare på den?

Energikjeder – fra en energiform til en annen

En energikjede er en oversikt over hvordan energi overføres fra en gjenstand til en annen, fra en energikilde og helt til noe som mottar energien. Det at en type energi går over fra en form til en annen, kaller vi en energiovergang.

Energikilder koplet sammen med piler til energikjede: lysenergi fra sola, kjemisk energi fra matvarer og mekanisk energi hos en syklist. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Film og oppgaver

Se filmen, og svar på oppgavene etterpå

Oppgaver til filmen

  1. Hva er energiprinsippet?

  2. Hvilke energiformer omtales i filmen?

  3. Forklar hvordan vannenergi kan være både potensiell energi og bevegelsesenergi.

  4. Lag en energikjede med utgangspunkt i situasjonen i filmen.

Begreper

Energi
er det som får noe til å skje.
Energikilde
er noe vi kan høste energi fra.
Stillingsenergi (potensiell energi)
er energi en gjenstand har på grunn av stillingen/posisjonen sin.
Bevegelsesenergi (kinetisk energi)
er den energien en gjenstand har på grunn av hastigheten sin.
Energikjede
er en oversikt over hvordan energi overføres fra en gjenstand til en annen.
Energiovergang
er når energi går over fra en form til en annen.
Kilder

Bøe, M. V. (2022, 16. desember). Energi. I Store norske leksikon. https://snl.no/energi

Hofstad, K. (2023, 25. januar). Energiform. I Store norske leksikon. https://snl.no/energiform

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 30.11.2023

Læringsressurser

Energi og bærekraft