Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-BUA vg2)

Kommunikasjon, relasjon og samhandling

I arbeid med barn og unge er kommunikasjon viktig. Vi skal kommunisere med respekt og vise anerkjennelse for alle vi møter, både barn og voksne. Gjennom kommunikasjon skal vi skape gode relasjoner slik at alle opplever trygghet og tillit i møte med oss.

Kommunikasjonsmetoder

I arbeid med mennesker er din kommunikasjon avgjørende for å skape gode relasjoner med både barn, foreldre, kollegaer og andre. Når du er bevisst din egen måte å kommunisere på og kan tilpasse kommunikasjonen til dem du møter, kan du bidra til trygghet og tillit, utvikling og læring.

Læringsressurser

Kommunikasjonsmetoder