Hopp til innhold

Øvelse

Diskusjonsøvelser

Øv på ferdigheter som dere kan bruke i diskusjoner, både i klasserommet og i samfunnet ellers.

Oppgave

 • Gå sammen i grupper på tre.
 • Den i gruppa som har fødselsdag først, får ansvaret for å styre diskusjonen.
 • De to andre i gruppa skal nå diskutere et tema og samtidig øve på forskjellige ferdigheter som vi vet bidrar til bedre diskusjoner.
 • Tredjemann i gruppa passer på at dere følger diskusjonsreglene og kommer med tilbakemeldinger etter øvelsen. Dere kan diskutere tilbakemeldingene sammen i gruppa etterpå. Hva fungerte bra, og hva kunne vært bedre?
 • Velg ett av disse temaene (eller finn på et eget):

  • ytringsfrihet på nett
  • jenter og gaming
  • gutter og psykisk helse
 • Bruk litt tid på å forberede dere på emnet dere skal diskutere før dere setter i gang med selve diskusjonen. Skriv ned det du vet om emnet, argumenter for og i mot, og finn pålitelige kilder som du kan trekke inn i diskusjonen

Gjennomføring

Velg en gjenstand (en blyant, et sammenkrøllet ark) som skal være en slags stafettpinne for snakking. Det er bare lov å snakke når du holder denne. Dette kan gjøre det enklere å øve på å lytte til hverandre uten å avbryte. Den som har ansvaret for å styre diskusjonen, passer på at gjenstanden overleveres på en god måte, slik at begge får snakke uten avbrytelser.

Bytt på å dele synspunkter om saken dere har valgt. Skriv gjerne ned hjelpesetningene og bruk dem i diskusjonen.

Diskusjonsregler

 1. Vis at du lytter og har forstått partneren ved å prøve å gjengi hovedpoenget til den andre.


  Hjelpesetninger: Det du mener er altså at … Jeg forstår det slik at du sier at ...

 2. Bygg på hverandres synspunkter.


  Hjelpesetninger: Jeg vil legge til det du sier … Hva om det du sier er … Jeg hører hva du sier, og jeg tror at dette kan bety at ...

 3. Vis når du er uenig, men uten å angripe personer eller ved å være usaklig. Vis også at du setter pris på at andre kommer med sine synspunkter, selv om de er uenige med deg.


  Hjelpesetninger: Jeg er uenig med deg i dette, fordi jeg mener at ...
  Det er viktig at du kommer med din mening, fordi det gjør at jeg ser ...

 4. Pass på kroppsspråket ditt. Å himle med øynene, flire eller sitte med armene i kors kan virke respektløst og avvisende.
 5. Be den andre om å utdype synspunktene og påstandene sine. Det kan bidra til at dere lytter mer oppmerksomt til hverandre. Det kan også rydde opp i misforståelser.


  Hjelpesetninger: Kan du fortelle meg mer om ...? Hva slags kunnskap eller kilder bygger du denne påstanden på? Kan du forklare hva du mener med ...?

Sist faglig oppdatert 04.10.2019
Skrevet av Caroline Nesbø Baker og Marthe Moe

Læringsressurser

Kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter