Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

HMS

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever at det arbeides systematisk for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS: helse, miljø og sikkerhet.

HMS for arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt, også for lønnsomhet.

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren