Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

HMS

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever at det arbeides systematisk for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS: helse, miljø og sikkerhet.

HMS for arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Alle har et ansvar for å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. HMS for arbeidstakeren handler om deg og din arbeidsgivers rolle i forbindelse med din arbeidshverdag.

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren