Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Organisering

Hvordan en virksomhet velger å organisere seg, vil blant annet avhenge av størrelse og bransje. Men alle virksomheter trenger en tydelig ansvarsfordeling hvor de ulike rollene er klart definert. Organisasjonskart utarbeides for å presentere strukturen til virksomheten.

Omstilling og utvikling

Tilleggsemne
Du har kanskje lagt merke til at det snakkes mye om omstilling og omstillingsprosesser i media. Hva betyr det egentlig, og hvorfor trenger du å lære om det?

Læringsressurser

Omstilling og utvikling