Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HSF vg1)

Kommunikasjon og relasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Mat i ulike kulturer

Mat i ulike kulturer oppleves som spennende og utfordrende. Som fagarbeider skal du arbeide i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, og da trenger du kjennskap til mattradisjoner innen ulike kulturer og religioner.

Læringsressurser

Mat i ulike kulturer