Hopp til innhold

Matematikk R1

Funksjonsanalyse og modellering

Monotoniegenskapene til en funksjon forteller hvor grafen til funksjonen stiger, og hvor den synker.

Matematiske modeller

Vi kan bruke matematiske funksjoner til å vise sammenhengen mellom to størrelser fra virkeligheten.

Læringsressurser

Matematiske modeller