Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Alle utlendinger har lukka gardiner

Handlinga i denne filmatiserte romanen er lagt til Romsås, en bydel i Oslo. Der møter vi Marey og familiene og vennene hennes. Hvilke temaer tar filmen opp, og hvor godt treffer filmen målgruppa? Skriv en filmanmeldelse.

Før du ser filmen

Stemmer det at alle utlendinger har lukka gardiner? Hva tror du tittelen kan bety utover det helt konkrete?

Hvilke forventninger har du til hva filmen skal handle om?

Del 1

Før du skal skrive filmanmeldelsen, bør du se filmen med et analytisk blikk og notere det du ser og tenker underveis. Notatene får du bruk for når du skal skrive ferdig teksten.

En filmanmeldelse pleier både å beskrive og vurdere filmen. Disse spørsmålene kan hjelpe deg:

Beskrive

 • Hva er handlinga i filmen? Oppsummer med maks 50 ord.
 • Beskriv kort det du får vite om hovedpersonen: utseende, alder, familie, venner og skole, stedet hun bor.
 • Beskriv hvordan du opplever hovedpersonen: Hva er hun opptatt av? Hvilke ønsker har hun? Hva kan hindre henne i å nå ønskene sine?
 • Beskriv ungdomsmiljøet hun er en del av: Hva kjennetegner måten de kommuniserer på? Hva kan du si om språket de bruker og temaene de snakker om?
 • Beskriv hvordan forholdet mellom ungdom og voksne framstilles i filmen.
 • Hva mener du er hovedtemaet i filmen? Hvilke andre temaer berøres?

Vurdere

 • Hvordan likte du handlinga og måten historien blir fortalt på?
 • Hvor realistisk er ungdomsmiljøet som blir skildra?
 • Hvilke scener likte du best? Hvorfor?
 • Hva ville du ha endra på hvis du var filmprodusenten?
 • Hvem ville du anbefalt å se denne filmen?

Husk å begrunne alle svar, gjerne ved å vise til noe konkret i filmen.

Del 2

Diskuter i grupper

Fortell hverandre hva dere har notert om filmen og diskuter svara på spørsmålene over. Lytt til hverandres innspill og noter ned nye momenter dere vil ha med i teksten deres. Kanskje kan en som har motsatt mening om noe i filmen, hjelpe deg til å skrive en mer nyansert anmeldelse.

Del 3

Skriv filmanmeldelsen

Det er ingen fasitsvar på hvordan en filmanmeldelse skal skrives, men det forventes at du skriver saklig og begrunner objektivt. Deretter kan du komme med egne meninger.

La deg gjerne inspirere av hvordan de profesjonelle gjør det:

VG: Filmanmeldelse

Aftenposten: Filmanmeldelser

NRK P3: Filmanmeldelser

Du kan også bruke ressursen under som støtte. Det er en mal for filmanalyse der du også skal ta for deg kamerabruk, lys og lyd. Teksten kan fort bli kjedelig (og lang) om du tar for deg alle punkta i malen. Likevel kan punkta hjelpe deg til å legge merke til flere sider av filmen, som du kanskje ikke hadde fått med deg uten. Velg så ut det du mener er viktig for at leseren skal få et inntrykk av hvordan filmen er.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 22.10.2020

Læringsressurser

Å være i mindretall