Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med filmen Koftepolitiet

Utsnitt fra filmen "Koftepolitiet": Tre menn, to av dem kledd i ordinære klær og den midterste i samekofte, snakker med en urban dame med rød kjole, langt, mørkt hår og gul, elektrisk sparkesykkel. Foto.

Del 1: Før du ser filmen

 1. Hva er ei kofte? Hvis du ikke vet det, slå opp i ei ordbok eller et leksikon.

 2. Hvilke assosiasjoner får du til tittelen i filmen, Koftepolitiet?

 3. Hva tror du filmen kommer til å handle om?

Del 2: Se filmen Koftepolitiet

Se Koftepolitiet på bibliotekstjenesten Filmbib. Logg inn med Bibliotekkortet.

Del 3: Diskuter filmen

 1. Hvilket inntrykk får du av de tre hovedpersonene? Forklar!

 2. Hva mener hovedpersonene i filmen med uttrykkene "kofte-utro" og "etno-kåt"?

 3. Hvilke forestillinger har personene samene møter i Oslo og på utestedet av hva det vil si å være same?

 4. Hvilke og fordommer kommer til syne i det personene sier og gjør? Kom med flere eksempler. (Tips! Det handler ikke bare om samer.)

 5. Hva tror du filmskaperen ønsker å få fram i denne filmen?

Del 4: Lær mer om samisk kultur

I grupper: Fordel oppgavene og presenter resultatet for hverandre:

 1. Hva vil det si å være samisk? Gjør et nettsøk og noter ned stikkorda dere finner i de øverste treffene.

 2. Hva er samisk kultur? Gjør et nettsøk og noter ned stikkorda dere finner i de øverste treffene.

 3. Les artikkelen "Her gjør Ellen Berit det utenkelige" på NRK.

 4. Hvilke fordommer finnes om samer og samisk kultur? Les artikkelen "Stereotypier om den samiske befolkningen i Norge".

Del 5: Drøft temaet "andregjøring og tilhørighet"

Løs oppgavene aleine eller i grupper. Ta notater når du/dere leser og diskuterer.

 1. Les avsnittet om "andregjøring" i fagartikkelen "Kulturell identitet og andregjøring". På hvilken måte tematiserer kortfilmen Koftepolitiet det å plassere noen utenfor et fellesskap?

 2. Hvilke grupper av mennesker blir ofte andregjort, tenker du? Hva kan årsaken være? Begrunn svaret ditt.

 3. Er det mulig å beholde vår egen kulturelle identitet og samtidig være en naturlig del av et større fellesskap? Hva må til?

 4. Lag en tekst (essay, foredrag, film) der du/dere drøfter temaet "andregjøring".

En god besvarelse

 • problematiserer og drøfter

 • bruker sentrale begrep (for eksempel andregjøring, fordommer, stereotypier, kulturell identitet, utenforskap)

 • viser til konkrete eksempler, gjerne fra kortfilmen og/eller egne erfaringer

Relatert innhold

En kortfilm (13 minutter) om hvordan vi, både Sámi og majoritetsbefolkningen, bevisst og ubevisst definerer den rette måten å være samisk på.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 31.01.2023

Læringsressurser

Å være i mindretall