Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (IM)

Funksjoner og modellering

Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Læringsressurser

Funksjoner og modellering

Funksjonsbegrepet

Funksjoner kan representeres med formler, grafer og verditabeller.

Læringsressurser

Funksjonsbegrepet