Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Kjemi

Hvorfor er det slik at man kan blande to stoffer, og så få dannet et helt nytt stoff? Kjemi er læren om stoffenes oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Hvis du lærer deg å forstå grunnstoffenes periodiske system, er du godt på vei til å forstå mye av kjemifaget.

Organisk kjemi

Siden det finnes så mange typer organiske molekyler, deler vi dem inn i en rekke ulike grupper. Vi skal her se på noen få av disse gruppene.

Læringsressurser

Organisk kjemi