Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Kjemi

Hvorfor er det slik at man kan blande to stoffer, og så få dannet et helt nytt stoff? Kjemi er læren om stoffenes oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Hvis du lærer deg å forstå grunnstoffenes periodiske system, er du godt på vei til å forstå mye av kjemifaget.

Å lære seg kjemi

Mange viktige oppgaver i livet ditt krever at du lærer deg nye språk og nye regler. Når du skal ta lappen, er det nettopp slik. Du må lære deg mange nye ord og en hel drøss med symboler (skilter). I tillegg må du lære deg en rekke regler. I kjemien er det på samme måten.

Læringsressurser

Å lære seg kjemi