Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (EL-ELE vg1)

  HMS

  Begrepet HMS (helse, miljø og sikkerhet) brukes om alt arbeid vi gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. Alle bedrifter er pålagt å jobbe systematisk med HMS. I elektrofaget handler HMS blant annet om hvordan vi jobber sikkert med elektriske anlegg.

  HMS for arbeidsgiveren

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for bedriften.

  Læringsressurser

  HMS for arbeidsgiveren

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter