Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (EL-ELE vg1)

  HMS

  Begrepet HMS (helse, miljø og sikkerhet) brukes om alt arbeid vi gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. Alle bedrifter er pålagt å jobbe systematisk med HMS. I elektrofaget handler HMS blant annet om hvordan vi jobber sikkert med elektriske anlegg.

  HMS for arbeidstakeren

  Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – helse, miljø og sikkerhet.

  Læringsressurser

  HMS for arbeidstakeren

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter

  Vurderingsressurs